loading...
top of page

Профессиональная

ответственность

Обязательность такого страхования

предусмотрена законом

Страхование профессиональной ответственности

для бизнеса 

 • цена от 0,5% от страховой суммы

 • дистанционное оформление

 • оформление договора за 30 минут

Как получить договор?

Звонок в контакт-центр​.

Просчет стоимости и получение счета

Согласование документов с клиентом по e-mail

После оплаты счета в течении 30 минут мы готовим документы согласно заявки

Получение документов на e-mail и/или в бумажном виде

Уже тысячи украинцев

доверяют именно нам!

Некоторые виды профессиональной ответственности, которые мы страхуем:

Страхування для виконання робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 48 від 08.02.2018р. про внесення до Постанови Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011р. “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки” в Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці вказуються Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового поліса, номер і дата його видачі).

 

ПЕРЕЛІК видів робіт підвищеної небезпеки:

 1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

 2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

 3. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

 4. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.

 5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

 6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

 7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.

 8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.

 9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.

 10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.

 11. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

 12. Підземні та відкриті гірничі роботи.

 13. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

 14. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

 15. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин

 16. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

 17. Газополум’яні роботи.

 18. Роботи із збагачування корисних копалин.

ПЕРЕЛІК машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

 

 1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

 2. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

 3. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

 4. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості.

 5. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

 6. Технологічне устатковання для хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної та поліграфічної галузей промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

 7. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

 8. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання).

 9. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

 10. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

 11. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників.

Обов’язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам здійснюється відповідно до Постанови КМУ №751 від 04.10.2017р.

Страхування відповідальності арбітражного керуючого

Страхування відповідальності приватного нотаріуса

Страхування відповідальності приватного судового виконавця

bottom of page