loading...
top of page

Конкурс по выбору аудитора за 2022 год

Обновлено: 24 апр. 2023 г.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА ГРУПА «ОБЕРІГ» проводить конкурс з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2022 рік.


У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству


Відомості про замовника:


  • ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА ГРУПА «ОБЕРІГ»

  • код ЄДРПОУ 39433769

  • місцезнаходження вул. Васильківська, 14, м. Київ, Україна

  • інша більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті замовника.


Відомості про послуги:


Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника та звітності Страховика за 2022 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2022р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 31.12.2022 року


Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі:


Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи (відомості):


• загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, тощо);

•копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів з зазначенням строку їх дії;

•довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг;

•цінову пропозицію з зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

•іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника.


До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які:


•не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

•подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.Строк подачі документів – до 1 березня 2023 року (включно).


Порядок подачі документів:


  • Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою info@oberig-sg.com-(усі документи мають бути надіслані у відсканованому вигляді у форматі, придатному для перегляду) або на поштову юридичну адреса Товариства. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

38 просмотров

Comments


bottom of page